Nyproduktion

Nedan kan ni se några nyproduktions projekt våra snickare har utfört.

Nyproduktion i Lanna, färdigställt januari 2021.

Nyproduktion i Kårsta, slutfört december 2020.

Nyproduktion i Ormesta, färdigställt december 2019.

Nyproduktion lösvirkesvilla i Ekeby-Almby